The International Firearm Training Academy

Tel: +27 (0)11 955 6775 E-mail: Support@ITAFirearmTraining.com


Trainers
Search by:
Centre: 
First name: 
Surname: 
 
  
 
Assessor?
Moderator?
Option
 
Diederik Johannes 
Reinecke 
No 
No 
 
Bagigo D. 
Nzuza 
No 
No 
 
Sydney 
Mntambo 
No 
No 
 
Thiitelwi Hildah  
Mukwevho 
No 
No 
 
Gavin  
Cloete 
No 
No 
 
Louis T. 
Claase 
No 
No 
 
Willem S. 
Burger 
No 
No 
 
Nevendra 
Budhram 
No 
No 
 
Jaco 
Malan 
Yes 
No 
 
Penelope F. 
Cele 
No 
No 
 
Sergil W. 
Adriaan 
No 
No 
 
Muhamed F. 
Amod 
No 
No 
 
Sifiso S. 
Khoza 
No 
No 
 
Moegamat-Zunaid 
Hoosain 
No 
No 
 
Mduduzi P. 
Hadebe 
No 
No 
 
Warren K. 
Burgess 
No 
No 
 
Masala Robbie 
Mthombeni 
No 
No 
 
Andries V.V 
Van Lill 
No 
No 
 
Muzi 
Gxagxa 
Yes 
No 
 
Tyrone 
van Niekerk 
No 
No 
 
David J.  
Dodge 
No 
No 
 
Nicolaas W. 
Meyer 
No 
No 
 
Ernest 
Balfour 
No 
No 
 
Jan Hendrik 
Botha 
No 
No 
 
Henry T. 
Mahlase 
No 
No 
 
Edward W. 
Ostrosky 
No 
No 
 
Sibonelo V. 
Zulu 
No 
No 
 
Welcome K. 
Sishi 
No 
No 
 
Nthofela J. 
Pasela 
No 
No 
 
Robin 
Pretorius 
No 
No 
 
Phumlani S.C. 
Mbanjwa 
No 
No 
 
Donovan P. 
Baya 
No 
No 
 
Mpiyakhe J. 
Khoza 
No 
No 
 
Deon M. 
Badenhorst 
No 
No 
 
Gert J. 
Venter 
No 
No 
 
Heinrich C.  
Steyn 
No 
No 
 
Hein 
Barnard 
No 
No 
 
Dion R. 
Mulder 
No 
No 
 
Alwyn J.J.  
Nelson 
Yes 
No 
 
Ernest J. 
Horne 
No 
No 
 
Morne G. 
Strydom 
No 
No 
 
Lee T. 
Mardghum 
No 
No 
 
Motsoaile J. 
Mokoena 
No 
No 
 
Lawrence B. 
Mpinga 
No 
No 
 
Hendrik M.  
Swanepoel 
No 
No 
 
Johnathan F. 
Mills 
No 
No 
 
Barend J. 
van Heerden 
No 
No 
 
Kobus 
Du Toit 
No 
No 
 
Gerhard T. 
Lindeque 
Yes 
No 
 
John C.  
Saayman 
No 
No